Tag: 4s

Iphone 4s 32GB Chính Hãng (Cũ,Còn Mới 99%)

12/08/2016

Review đánh giá Apple iPhone 4S: Một sự chuyển tiếp nhanh chóng Sau mười sáu tháng iPhone 4 xuất hiện trên kệ các kệ hàng, một món ăn tinh thần mới đã được chào đời làm nức lòng giới công…

Iphone 4s 16GB Chính Hãng (Cũ,Còn Mới 99%)

12/08/2016

Review đánh giá Apple iPhone 4S: Một sự chuyển tiếp nhanh chóng Sau mười sáu tháng iPhone 4 xuất hiện trên kệ các kệ hàng, một món ăn tinh thần mới đã được chào đời làm nức lòng giới công…

Iphone 4s 8GB Chính Hãng (Cũ,Còn Mới 99%)

12/08/2016

Review đánh giá Apple iPhone 4S: Một sự chuyển tiếp nhanh chóng Sau mười sáu tháng iPhone 4 xuất hiện trên kệ các kệ hàng, một món ăn tinh thần mới đã được chào đời làm nức lòng giới công…

10ngay