Trang chủ s7 edge titalium

Tag: s7 edge titalium

Samsung Galaxy s7 Edge 2 Sim ĐBH (Mới 100%)

13/08/2018
 

 Tạo ra một sản phẩm mới đủ tốt đã khó, nhưng tạo ra một sản phẩm xuất sắc hơn, hoàn thiện hơn sản phẩm cũ lại càng khó hơn, nhất là khi chiếc máy cũ được đánh giá rất cao…

Samsung Galaxy s7 Edge 2 Sim Chính Hãng (Cũ,Còn Mới 99%)

03/08/2018
 

 Tạo ra một sản phẩm mới đủ tốt đã khó, nhưng tạo ra một sản phẩm xuất sắc hơn, hoàn thiện hơn sản phẩm cũ lại càng khó hơn, nhất là khi chiếc máy cũ được đánh giá rất cao…

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB (Fullbox)

13/08/2016
 

 Tạo ra một sản phẩm mới đủ tốt đã khó, nhưng tạo ra một sản phẩm xuất sắc hơn, hoàn thiện hơn sản phẩm cũ lại càng khó hơn, nhất là khi chiếc máy cũ được đánh giá rất cao…

Samsung Galaxy s7 Edge Chính Hãng (Cũ,Còn Mới 99%)

13/08/2016
 

 Tạo ra một sản phẩm mới đủ tốt đã khó, nhưng tạo ra một sản phẩm xuất sắc hơn, hoàn thiện hơn sản phẩm cũ lại càng khó hơn, nhất là khi chiếc máy cũ được đánh giá rất cao…

Gọi Ngay
Chỉ Đường